The Mentors

Petr Zapletal

Ahojte, jsem studentem druhého ročníku doktorského studia fyziky na Fitzwilliam College. Po úspěšném složení maturitní zkoušky na Gymnáziu Olomouc-Hejčín jsem začal své univerzitní vzdělání na Palackého Univerzitě v Olomouci kde jsem studoval obecnou a matematickou fyziku. Poté jsem se rozhodl udělat změnu a jít do zahraničí! Prostřednictvím výměnného programu Erasmus+ jsem vycestoval do německého města Erlangen kde jsem rok studoval na Univerzitě Erlangen-Nuremberg. Tato zkušenost mě nadchla natolik, že jsem se rozhodl zůstat na Univerzitě Erlangen-Nuremberg a absolvovat zde magisterské studium fyziky, během kterého jsem byl podporován německou agenturou pro výměnná studia DAAD. Nyní se v Cavendishově laboratoři na univerzitě v Cambridgi zabývám výzkumem v oboru kvantové optiky. Pokud se chcete dozvědět více o mém výzkumu, navštivte prosím mnou stránku. Kromě fyziky je mím velkým koníčkem sport. Také mám rád tanec, divadlo či dobrou knihu. Kdykoliv je k tomu dobrá příležitost, vyrazím do přírody.

Hello, I am a physics student at Fitzwilliam College currently in the 2nd year of a postgraduate programme. After graduating from Gymnazium Olomouc-Hejčín, I have started my university education in Olomouc at the Palacky University where I read general and mathematical physics. Then I decided to move on and go abroad! I went to study at the University Erlangen-Nuremberg in Germany through the Erasmus+ programme. This great experience made me stay in Erlangen to study Master in physics, which was supported by DAAD (German Academic Exchange Service). Now I am doing research in quantum optics at the Cavendish Laboratory. If you are interested in knowing more about my research please visit my website. Apart from being a physicist, I am a big sport enthusiast loving any kind of sport activity. I also enjoy dancing, theatre and reading. Whenever I have time I go out to nature.

Martina Orvošová

Ahoj, volám sa Martina a pochádzam spod Tatier – z Liptovského Mikuláša. Už na Slovensku som sa aktívne venovala biológii cez olympiády a rôzne tábory a tie ma doviedli do Anglicka – najprv na strednú školu a odtiaľ do Cambridge. Tu študujem prvým rokom Natural Sciences na St. John’s College. Vo voľnom čase rada chodím do prírody, čítam, hrám na gitare a zapájam do rôznych aktivít na univerzite – tento rok napríklad pomáham s organizáciou nášho May Ball.

Hi, my name is Martina and I come from the Tatras – from Liptovský Mikuláš. I used to take part in various biology competitions and camps in Slovakia and these have led me to England – first to a high school and then to Cambridge. Here, I am a first year Natural Sciences student at St. John’s College. In my free time I like to spend time in nature, read, play the guitar and take part in various university activities – this year I am for example helping organise our May Ball.

Juraj Mičko

Hi! I am Juraj, from Slovakia. I went to Gymnazium Postova 9 high school in Kosice, taking part in many competitions and engaging where possible. One of the most life-changing projects I was part of was our studen-run company with a technological invention that succeeded at finals in Switzerland. Robotics is another field that captivated me and brought me to the finals of RoboCup in Japan. Currently, I am happy to study Computer Science at Cambridge. I love people, nature and events of various kinds 🙂

Ahoj! Som Juraj, zo Slovenska. Chodil som na Gymnázium Poštová 9 v Košiciach, zúčastňoval sa mnohých súťaží a angažoval sa, kde sa dalo. Jeden z projektov, ktoré mi najviac zmenili život, bola naša študentská firma s technologickým vynálezom, s ktorou sme uspeli na finále vo Švajčiarsku. Tiež som sa venoval robotike, čo mi pomohlo dostať sa na finále RoboCupu v Japonsku. Aktuálne študujem Computer Science v Cambridge. Všeobecne mám rád ľudí, prírodu a skoro všetky aktivity/udalosti 🙂

Radka Pallová

Ahoj, jmenuji se Radka Pallová a jsem z Přerova, kde jsem se během studia na gymnáziu věnovala debatování, olympiádám nebo modelům OSN. Na Cambridge studuji v prvním ročníku historii na St John’s College, přičemž mě nejvíc zajímá ranný vývoj Evropy a Asie s důrazem na interdisciplinární přístup. Ve volném čase pomáhám organizovat kolejní May Ball, učím se latinsky a místo stereotypního veslování se věnuji gymnastice.

Hi, my name is Radka Pallová and I am from Přerov. During my secondary school studies, I competed in debating, took part in several olympiads and attended a number of MUNs. I am in my first year of studying History at St John’s College and I am interested in early historical periods of Europe and Asia, emphatising interdisciplinary approach in my work. In my free time, I am helping to organise my college’s May Ball, learning Latin and instead of stereotypical rowing do gymnastics.

Jonáš Fuksa

Ahoj, jmenuji se Jonáš a na Cambridge jsem se po maturitě na libeňském PORGu vydal studovat Natural Sciences. Konkrétně bych se chtěl z široké nabídky tohoto předmětu do budoucna věnovat fyzice, ačkoliv mě láká i geologie a filosofie vědy. Momentálně jsem v prvním ročníku. Rád se věnuji hudbě, baví mě hlavně jazz a rock, hraji na kytaru v několika kapelách a nenechám si ujít příležitost k jamu. Nedílnou součástí mého života je taky basketbal a hraji za univerzitní tým.

Hi, my name is Jonáš. After graduation at PORG I decided for the Natural Sciences course at Cambridge. Later on I would like to specialise in Physics, even though Earth Sciences and Philosophy of Science also appeal to me. I am currently in my first year. I am very much into music, jazz and rock in particular, I play guitar in a few bands and I am always up for a jam. Basketball is also a big part of my life, so I joined the University team.